Story

Vi vill utveckla tidlösa, funktionella och hållbara kläder och utrustning för kampsportvärlden i Norden och Europa.

Vi vill
 påverka och stärka folks liv genom att sprida kampsportskulturen i Norden

 Vi vill Inspirera människor att ta del av det fantastiska som är kampsport. och dela med oss av våra positiva upplevelser och erfarenheter som kommit av 40 års kampsportsutövande. 

Kramsnö 
är konstraster. Förort, nordisk natur, betong, Bjj och slitna mitsar. Svett, glädje, och ett orange hjortron.

Mission
Vår ambition är att få fler människor att ta del av det fantastiska som kampsport har att erbjuda. Våra produkter ska vara funktionella för att du ska känna dig bekväm. Vi vill att du ska kunna ha på dig dem på dina egna äventyr i livet. Din första träning, din första tävling. De händelser som du skapar minnen utifrån. Därför kommer vi att utforma dem med omsorg. Vi vet vad som krävs av utrustningen inom kampsporten. Därför kommer vi inte jaga kortsiktiga lösningar, varken i design eller kvalité. Vi jagar inte trender. Nordisk kampsport, stilfull design och kvalité, alltid! 

Historia
Kramsnö grundades utifrån två personers gemensamma vision: Att skapa kläder och utrustning som representerar alla som lever och andas kampsport. Tidlös, socialt engagerad, avskalad och designad i norden.  

Alex Linde och Mauro Fernandez är uppväxta i Stockholms södra förorter. Med svenska/samiska och Argentinska rötter växte de upp i en omgivning där utanförskap, kriminalitet och ett sökande efter identitet många gånger var en del av vardagen. Båda fastnade i tidig ålder tidig för kampsporten och livsstilen som sporten innebär. Mauro för Taekwondo och Alex för Thaiboxning där tävlande, coachning och ledarskap varvats med grundandet av stora etablerade ideella föreningar och socialt arbete i Stockholms utsatta områden. Under tidigt 2000-tal upptäckte de båda Brasiliansk Jiu-jitsu.

Idén om Kramsnö kom av ett behov att fylla en lucka som finns inom kampsportvärlden. Kläder och utrustning som tilltalar människor som uppskattar det estetiska som nordisk design innebär med referenser till vardaglig kultur. Kläder med smakfull design och ett socialt ansvar som går att ha på sig utanför träningssalen samtidigt som de knyter an till livsstilen och sporten.  

Symboler
Hjortronet, myrens guld. Få saker säger Sverige och norden så som bär. Precis som det C-vitaminfyllda oranga bäret sticker ut i myllan, gör också vi.

Flaggor symboliserar kultur. Kultur säger vilka vi är och vilka vi vill vara. Med den svenska och den samiska flaggan vill vi hylla det naturnära, det som varit och som kommer vara. Nutid och dåtid, hand i hand.

Hur många av oss har inte gjort en snöboll av den första snön som faller och kastat den på en vän? Många i vår del av världen gör detta nästan som en ritual. Vi kramar snön, vi kramas när vi graplas. Det bästa av två världar, fast i ett namn. Kramsnö 

Socialt
Kramsnö är ett socialt och miljö engagerat varumärke där design och material genomsyras av hållbarhet och kvalité. Genom samarbeten och sociala initiativ syftar Kramsnö till att sprida kampsports kulturen och bidra till positiva förändringar i människors liv.  

Kramsnö Apparel
Alex / Mauro

x